Begrippenlijst

Deze begrippenlijst bevat de Chinese termen die ik vaak gebruik in mijn lessen en coaching. De toelichting heb ik uit kennis en ervaring samengesteld. Je reacties op mijn uitleg hoor ik graag via het reactieformulier, bijvoorbeeld als je termen in deze begrippenlijst mist, of als je een uitleg toch nog lastig vindt.

Bagua (八卦, uitspraak: baa gwaa)

De bagua is een verdeling van de acht basisvormen van qi. Er zijn twee verdelingen: de voorhemelse (xiantian, 先天) en de nahemelse (houtian, 後天). De voorhemelse verdeling beschrijft de neutrale situatie waarin yin en yang vanuit elk perspectief in balans zijn. De nahemelse verdeling beschrijft hoe de acht qi-vormen gezamenlijk een logisch proces vormen. Deze verdeling sluit aan op ons dagelijkse leven.

Bazi (八字, uitspraak: baa dz)

Een vorm van bestemmingsanalyse. Je kunt het vertalen met ‘acht schrifttekens’, naar het aantal Chinese karakters dat de basis van de analyse vormt. Die acht tekens beschrijven jouw onveranderlijke kern. Het veranderlijke deel is af te leiden uit de facetten van de kern die elke 10 jaar veranderen. Het veranderlijke en onveranderlijke vormen een eenheid, het yinne en yange deel van jou. De analyse neemt in rijkdom toe als ook de invloed van de tijd wordt meegenomen. Elk moment kleurt jouw leven op een unieke manier. Het versterkt aspecten of verzwakt ze juist. Door te weten wanneer de tijd je versterkt of verzwakt is behulpzaam bij het leren kennen van jezelf.
Klik hier voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Chansigong (缠丝功, uitspraak: tsjansugoeng)

Deze methode traint de spiraalbeweging in je lichaam. De spiraal komt overal terug: in de beweging van de planeten, de groeiwijze van bomen, de aanhechting van je spieren aan de botten, de binnenkant van je botten. Het is een van de meest natuurlijke bewegingen. Daarnaast helpt het oefenen en verfijnen van deze beweging om vrijheid binnen de vorm te vinden. Het maakt het mogelijk om in tuishou uit lastige situaties te geraken. De oefeningen stimuleren ook dat je bij een beweging je hele lichaam betrekt (3D-beweging).

Dantian (丹田, uitspraak: dan tjièn)

Dit zijn gebieden in je lichaam waar je qi kunt opslaan en genereren. De belangrijkste liggen in je hoofd, bij de zonnevlecht en in je buik. Dantian is te omschrijven als elixer-veld.

Feng Zhiqiang

Grootmeester Feng is in 2012 op 85-jarige leeftijd overleden. Hij was leerling van Chen Fake en Hu Yaozhen, twee grootheden op het gebied van taijiquan en qigong. Hij was getrouwd en had twee dochters, die beide zijn werk voortzetten.
Mijn eerste herinneringen aan grootmeester Feng dateren uit 2005 toen ik een meerdaagse workshop bij hem volgde in De Glint. Inhoudelijk leerde hij ons de 24-vorm en de taiji-liniaal. Maar wat me vooral is bijgebleven, zijn zijn gevoel voor humor, persoonlijke warmte en bescheidenheid. Zo ging hij ons eens in de vroege uren van de workshop voor in de qigong-oefeningen, en – goede leerlingen als we waren – probeerden we hem zo goed mogelijk na te doen. Zelfs de merkwaardige sprongen en bewegingen die voor ons nieuw waren. Het mooiste was toen hij zich na de eerste keer omdraaide en hardop lachte toen hij ons zo voor de gek had gehouden. Later heeft hij ons nog verschillende keren op die manier aan het lachen gekregen.
Ik vond hem een mooi mens, zeker een voorbeeld voor me in mijn trainingen.

Fengshui (风水, uitspraak: fung sjwèé)

Fengshui is een methode voor energetisch ruimtegebruik. Het bestudeert de energetische relatie tussen de fysieke omgeving en jouzelf. Het blijkt dat de energie die van de omgeving uitgaat veel sterker is dan jouw energie. Ofwel: jij doet in grote mate wat de omgeving je oplegt. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de dominante culturele verschillen tussen landen en zelfs regio’s. Die relatie tussen omgeving en gedrag is te onderzoeken in door de interferentie van deze energieën. Interferentie is de wetenschappelijke term voor versterking of verzwakking van twee of meer energieën. Fengshui is bedoeld om te komen tot een zo gunstig mogelijke interferentie. Dan ondersteunt de fysieke omgeving jou in het bereiken van je doelen. Uit de analyse kan blijken dat aanpassingen aan je woning hiertoe kunnen leiden, bijvoorbeeld:

  • herziening van de plaatsing van muren en deuren in het bouwontwerp
  • ander gebruik van ruimten (bijvoorbeeld slaapkamer wordt werkkamer)
  • wijziging in de indeling van ruimten (bijvoorbeeld werkplek elders in de kamer of anders georiënteerd)
  • activatie van de energie op een specifiek moment

Als de fysieke omgeving ongunstig voor je is, dan is het alternatief dat je gaat wonen op een plek die wel gunstig op je inwerkt. Dat betekent dan dat je zult moeten verhuizen. Fengshui is te vertalen als ‘wind water’. Dit verwijst naar een citaat uit een klassiek geschrift dat stelt dat qi zich op de wind verspreidt en zich aan de randen van water verzamelt (cheng feng ze san, jie shui ze zhi, 乘风则散界水则止). Klik hier voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Gua (卦, uitspraak: gwaa)

Dit begrip wordt zowel voor een trigram als een hexagram gebruikt. Beide zijn vormen van qi. Een trigram wordt weergegeven als een set van drie yinne dan wel yange lijnen. Een hexagram wordt weergegeven als een set van zes yinne dan wel yange lijnen. De 8 trigrammen zijn de basis voor de bagua. De 64 hexagrammen vormen samen de yijing.

Hunyuan taijiquan (混元太极拳, uitspraak: hun juuwèn tái djie tsjwèn)

Deze taiji-stijl is ontwikkeld door Feng Zhiqiang uit de Chen-stijl van taiji, Xinyiquan (ook een interne vechtkunst) en qigong. Voluit werd de stijl ooit Xinyi Hunyuan Chen stile Taijiquan genoemd. Het begrip Hunyuan staat onder meer voor voortdurende cirkelbewegingen. Cirkel is dan te begrijpen als cyclus. Veel bewegingen in de natuur zijn cyclisch: de baan van de planeten om de zon, de opvolging van de seizoenen.

Laogong (勞宫, uitspraak: lauw goeng)

Dit acupunctuurpunt ligt in het midden van de handpalm en behoort tot het Pericardium-meridiaan (hartzakje).

Mingmen (命門, uitspraak: ming mun)

Dit acupunctuurpunt ligt tussen de tweede en derde lendewervel en is het vierde punt op de rugmeridiaan. Het is te omschrijven als levenspoort.

Pushing hands

Zie Tuishou

Qi (气, uitspraak: tsjìè)

Een bekende onbekende. Vaak vertaald als levenskracht of energie. Het aantal betekenissen is veel groter en is in de loop van de eeuwen veranderd. Alles heeft qi; de kwaliteit ervan verschilt in snelheid van werking en in het effect. Tegenwoordig wordt qi vergeleken met bioelectriciteit.

Qigong (气功, uitspraak: tsjìè goeng)

Qigong is het Chinese begrip voor het zuiveren van je qi. Qi is je levenskracht. Hoe zuiverder die is, hoe gezonder jij bent. Qigong bestaat uit een aantal series oefeningen die ertoe leiden dat de qi beter door je meridianen stroomt. Zo krijgen je organen meer en schonere qi. Dat maakt ze gezonder. En zo blijf jij gezonder. Qigong heeft dezelfde basis als acupunctuur en kruidengeneeskunde. Mijn eigen ervaring is dat acupunctuur beter werkt als ik het combineer met qigong-oefeningen. Qigong is de voorkeursspelling van ch’i kung of chi kung.
Klik hier voor informatie over de lessen die we geven.

Qihai (气海, uitspraak: tsjìè hai)

Een acupunctuurpunt dat net onder de navel ligt, aan de voorkant van mingmen. Qihai is te omschrijven als zee van qi.

Taijiquan / taiji / t’ai chi / taichi (太极拳, tái djie tsjwèn)

Taiji is een prachtige en doelgerichte manier om mét je lichaam te bewegen. Het daagt je uit om soepel te bewegen terwijl je in balans blijft. Het daagt je uit om in contact met een ander bij jezelf te blijven, bewust en ontspannen. Taiji is een voortzetting van qigong; extra zijn een vorm (choreografie), complexere bewegingen en werken in tweetallen. De vorm is waardoor veel mensen taiji kennen. Dat is de serie bewegingen die vloeiend in elkaar doorlopen. Het zorgvuldig uitvoeren van de vorm verbetert de samenwerking tussen lichaam en geest.
Taiji is een vechtkunst waarbij je met de tegenstander meebeweegt in plaats van dat je hem met bruut geweld te lijf gaat. Je gebruikt ‘zachte kracht’. Elk onderdeel van de vorm heeft dan ook een functie in contact met een tegenstander. Die functie en het effect ervan leren we ook bij Yin in Yang. Dat helpt bij het goed uitvoeren van de bewegingen en bij het onthouden van de vorm. Je legt er ook de basis mee voor ‘duwen met de handen’, tuishou. Dit is oefening in vechten-zonder-te-vechten.
Taiji is geworteld in het daoïsme. Kennis daarover, zoals over yin/yang en qi, maakt deel uit van de lessen. Ook verzorgt Yin in Yang speciale workshops over deze onderwerpen.

Tuishou (推手, uitspraak: twee sjòó)

Taijiquan is een vechtkunst. Tuishou is de lesvariant. Het is vechten zonder te vechten. Je kunt tuishou vertalen met ‘duwen met de handen’. En dat geeft de oefenvorm goed weer: je probeert de ander uit balans te duwen. Op het moment dat dit een van beide is gelukt is de oefening voorbij. Het doel is om te leren de principes van taiji toe te passen in contact met een ander. Tuishou ziet er eerder uit als een dans dan als een gevecht. Een dans met als inzet zelfkennis, balans, souplesse, kennis over je tegenstander. Dat is lastiger dan je denkt. Tuishou verhoogt de complexiteit van je taiji-training.

Vechten

Zie Tuishou

Yijing (易经, uitspraak: ie djing)

De Yijing is een bron van vergezichten op jouw toekomst. De Yijing geeft die in de vorm van de 64 belangrijkste processen die je in het dagelijkse leven tegenkomt. Bijvoorbeeld: iets beginnen in een onzekere omgeving, of het aangaan van hechte verbindingen. De Yijing geeft je de kenmerken van dat proces en de zes stappen waaruit een proces bestaat. Zo krijg je informatie over je huidige situatie en het vergezicht naar hoe het kan zijn. Bovendien krijg je aangereikt wat nu binnen je mogelijkheden ligt om dat vergezicht te realiseren. De Yijing is gebaseerd op de filosofie van yin en yang. In het kort zegt die dat de wereld bestaat door de interactie van yin en yang. Yin en yang zijn ten opzichte van elkaar gedefinieerd, zoals de twee kanten van dezelfde medaille. Elk heeft de ander nodig om te kunnen bestaan. Yin en yang bestaan uitsluitend binnen een bepaalde context. Hoe beter je deze interactie begrijpt des te beter je de Yijing kunt volgen. De Yijing is oud, de wortels ervan in ieder geval zo’n 3.000 jaar. In al die tijd is het steeds met respect in gebruik geweest. Chinese keizers hadden deskundigen in dienst om de Yijing te raadplegen. De Yijing is nog steeds onderwerp van onderzoek en ontwikkeling, ook in Nederland. Yijing is de voorkeursspelling van I Tjing en I Ching.

Yongquan (涌泉, uitspraak: joeng tsjwèn)

Dit acupunctuurpunt ligt midden achter de ballen van je voeten en behoort tot de nier-meridiaan. Yongquan is te omschrijven als ‘borrelende bron’.

Zeri (择日)

Zeri is op dezelfde theorie gebaseerd als Bazi en Fengshui. Het geeft aan wanneer de energieën van de dag het beste passen bij de uit te voeren activiteit en de betrokken persoon. Het is kennis die we op andere gebieden herkennen: zaaien doe je in het voorjaar, oogsten in de herfst, en je smeedt het ijzer als het heet is. Voor andersoortige activiteiten kun je ook een gunstig moment bepalen. Daarvoor gebruik je zeri.

/* */