Algemene voorwaarden workshops Yin in Yang

Deze algemene voorwaarden gelden voor de activiteiten van Yin in Yang met een open inschrijving. Voor lessen, consulten, in-company-activiteiten en organisatieadvieswerk gelden aparte voorwaarden.

Aanmelding

Je kunt je aanmelden via de formulieren op de contact-pagina van Yin in Yang. Vervolgens ontvang je een bevestiging waaraa  een factuur is toegevoegd. Zodra we je betaling hebben ontvangen is de inschrijving definitief.

Deelname

Yin in Yang zal zich ten zeerste inspannen om je deelname aan de activiteiten veilig en gezond te laten plaatsvinden. Toch blijf je zelf verantwoordelijk voor je eigen wel en wee.

Annulering van deelname door de deelnemer

Uiteraard kan het gebeuren dat je moet terugkomen op je inschrijving. Het moment waarop je annuleert bepaalt of Yin in Yang je (een deel van) de deelnameprijs terugbetaalt. Mits je annuleert tot:
– 3 maanden voor de activiteit: het gehele bedrag
– 1 maand voor de activiteit: 50% van het bedrag
– 1 week voor de activiteit: 25% van het bedrag.

Bij latere annulering of afwezigheid zonder afmelding betaalt Yin in Yang niets terug.

Annulering van de activiteit door Yin in Yang

Helaas kan het voorkomen dat Yin in Yang de activiteit moet annuleren. Dit gebeurt als:
– het aantal inschrijvingen te gering is. Dit bepalen wij uiterlijk 3 dagen voor de activiteit. Je ontvangt dan het gehele bedrag retour.
– de docent door overmacht niet in staat is om de activiteit te begeleiden. Dan zullen we in eerste instantie zoeken naar een vervangende datum. Mochten we daarin niet slagen, dan ontvang je het gehele bedrag retour.

:root { -webkit-user-select: none; -webkit-touch-callout: none; -ms-user-select: none; -moz-user-select: none; user-select: none; }