Centraal staat dat de docent en de leerling respectvol met elkaar en met de andere leerlingen omgaan.

Aanvullend gelden ook enkele huishoudelijke afspraken.

Over de lessen

  1. Het volgen van lessen is mogelijk na het inleveren van het ondertekende inschrijfformulier.
  2. Het cursusjaar loopt gelijk met de schoolperiode van midden-Nederland. Tijdens de schoolvakanties wordt in principe geen les gegeven, zie Lestijden
  3. De qigong- en buitenlessen duren 60 minuten, de taijiquan-lessen duren 75 minuten.
  4. Het lesgeld betreft een geheel cursusjaar en wordt vooraf in zijn geheel, per helft of per maand betaald. De leerling ontvangt hiervoor een rekening. De ‘helft-betaling’ gaat telkens per vijf maanden (september van het lopende kalenderjaar t/m januari van het daaropvolgende kalenderjaar; februari t/m juni van hetzelfde kalenderjaar). De maandelijkse betaling verloopt via een automatische incasso.

Over het aanwezig zijn

  1. De leerling meldt eventuele afwezigheid voorafgaand aan de les bij voorkeur via sms/telefoon (06 2291 8560). In principe zijn lessen in te halen. Bij langdurige afwezigheid kan restitutie van het lesgeld plaatsvinden.
  2. De docent meldt eventuele voorziene afwezigheid minimaal een week voor de betreffende datum (onder andere via de leerling-pagina van Yin in Yang). Deze les wordt zo mogelijk in de eerstvolgende schoolvakantie ingehaald.
  3. De leerling kan de lesovereenkomst tussentijds beëindigen door uiterlijk een maand voor de gewenste einddatum een e-mail te sturen.

Over de gezondheid

  1. De leerling is verantwoordelijk voor zijn/ haar eigen gezondheid. Als de leerling lichamelijke klachten heeft bij het begin van de les, of onverwachte bijwerkingen ervaart van de oefeningen dan geeft hij dit tijdig door aan de docent
  2. De leerling en Yin in Yang houden zich strikt aan eventuele overheidsmaatregelen ten gevolgen van bijvoorbeeld virussen.

Overige onderwerpen

  1. In gevallen waarin deze lesvoorwaarden niet voorzien, beslist de docent, na overleg met de leerling.
:root { -webkit-user-select: none; -webkit-touch-callout: none; -ms-user-select: none; -moz-user-select: none; user-select: none; }