Vrouwelijk en mannelijk

Vrouwelijk en mannelijk. We gebruiken de termen allemaal. In het oud-Chinese denken kennen we ze als voorbeelden van de oerkrachten yin en yang. Yin en yang zijn de uitersten die elkaar nodig hebben en aanvullen. De een kan er alleen zijn als de ander er is. Iteke Weede is emeritus-hoogleraar emancipatievraagstukken en sociologe en vertelde in 2015 hoe zij het yinne en yange in de mens en de maatschappelijke ontwikkelingen ziet.

Iteke Weeda heeft het – in mijn ogen terecht – over mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten in plaats van over mannen en vrouwen. Iedereen heeft een unieke verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten. Dus hebben mannen ook vrouwelijke kwaliteiten en vrouwen ook mannelijke. In het interview geeft ze een aanzet tot wat volgens haar nodig is in de komende tijd.

Ik herken veel in wat ze zegt. In mijn praktijk en ook daarbuiten ontmoet ik steeds meer vrouwen en mannen die ernaar verlangen op een andere manier met zichzelf en elkaar om te gaan. Ze zoeken het ‘zuivere’ vrouwelijke en mannelijke. Het vrouwelijke laten ze ook steeds meer toe. Voor sommigen is dat een mooie en ook lastige tocht. Want het betekent dat we recht gaan doen aan onze unieke verhouding van eigenschappen. We gaan kwaliteiten die we hebben onderdrukt of nooit gekend de ruimte geven om naar voor te komen. We gaan ontdekken dat we misschien wel veel van ons leven hebben opgehangen aan wie we wilden zijn, of wie we mochten of moesten zijn. Hoe ga je daarmee om?

We gaan er persoonlijk veel voor terugkrijgen: energie, liefde, vreugde, moed, creativiteit, helderheid, vrede, macht. Zo komen we steeds beter in onze eigen kracht. We worden in een gezonde mate autonoom zodat we ons in relaties met anderen (ook onze partner) steeds minder afhankelijk zullen zijn. Terwijl we toch in liefdevol contact met hen kunnen blijven. En daardoor krijgt uiteindelijk iedereen er veel voor terug.

This entry was posted in lezing. Bookmark the permalink.
:root { -webkit-user-select: none; -webkit-touch-callout: none; -ms-user-select: none; -moz-user-select: none; user-select: none; }