maak kennis met Emile

feng zhiqiang

feng zhiqiang yin in yang emile weesie hunyuan taiji qigong neigong

Grootmeester Feng Zhiqiang, grondlegger van Hunyuan-stijl taijiquan

Bookmark the permalink.
:root { -webkit-user-select: none; -webkit-touch-callout: none; -ms-user-select: none; -moz-user-select: none; user-select: none; }